Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα e-learning της ETUTOR


H eTutor, είναι μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια, ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό) με πολυετές ιστορικό. Μέχρι στιγμής, έχουν καταρτιστεί μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων μας, περίπου 15000 εκπαιδευόμενοι ποικίλων ηλικιών, ειδικοτήτων και κοινωνικών αναγκών.

Η πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης της eTutor βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα λογισμικό ηλεκτρονικής μάθησης moodle, που οποία θεωρείται το πιο διαδεδομένη σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες εγκαταστάσεις του Moodle σε εκατοντάδες χώρες.

Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Moodle υπάρχει αναλυτική λίστα με τις εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο (http://moodle.org/sites/).Η πλατφόρμα MOODLE έχει συμμόρφωση με το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE-3, όπως αυτό αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του ελέγχου με το Test Suite Version 1.2.7 του επίσημου οργανισμού Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative